ЦЕНТЪР ЗА КОСТЕНУРКИ

Фондация Геа Челониа

 
Център за костенурки

 

 

 

 

Радио-проследяване на костенурки


 

 

 

 

 

Защо използваме методa радио-проследяване в работата си?

 

Ежегодно през Центъра преминават десетки костенурки, които след възстановяването си се освобождават обратно в природата. Повечето от тях са с неизвестен произход и връщането им в старите местообитания е невъзможно. Често сме се питали какво се случва, след като освободим наши пациенти в нови местообитания. Успяват ли те да оцелеят? Какви трудности срещат и как се приспособяват? Отговор на тези въпроси можем да получим само, ако наблюдаваме непосредствено животните и проследим тяхната адаптация. Тук на помощ идва радио-телеметрията. Този метод позволява да се проследи местоположението на една костенурка, чрез радиовълни с определена честота. За целта е необходима апаратура, състояща се от предавател, приемник и антена. Предавателят представлява малка гъвкава антенка, която се монтира върху черупката на костенурката. Той излъчва радио сигнал, който се улавя чрез антената и се регистрира в приемника и така позволява на изследователя да намира костенурки, дори когато са заровени в дупките си за почивка, естивация или хибернация. Местоположението на намерените костенурки се определя чрез GPS.
През 2010 г. нашият екип стартира проект, който си постави за цел да изследва адаптационния успех на конфискувани и временно настанени в центъра костенурки, след тяхното освобождаване в нов хабитат. Бяха проследявани 5 местни костенурки, живеещи в околностите на село Баня и 5 костенурки от различни части на страната, приети за лечение в центъра. Методът ни даде уникален шанс за непосредствено и близко наблюдение на костенурките, като по този начин събрахме ценни данни за естествената история, екологията и биологията им, особено във времето, когато костенурките са слабо активни или неактивни и по тази причина трудно откриваеми. Бяха наблюдавани характеристики като ниво на активност, поведение, общо здравословно състояние и външен вид, модели на движение и други поведенчески характеристики на двете групи костенурки, за да бъдат сравнени и анализирани. Теренната работа продължи до хибернацията. След това предавателите бяха внимателно свалени и изключени, за да се спести живота на батериите до следващия сезон. Продължихме изследването си през пролетта на следващата година.
Нашите заключения показаха, че преместването на костенурки в нов хабитат застрашава живота им, като не повече от 50% се адаптират успешно към новата среда. За съжаление, преместването на костенурки в нов хабитат много често е единственият възможен вариант. Намирането на произхода на костенурки, иззети от природата за да бъдат върнати обратно в нея е от голямо значение за бъдещо им оцеляване и намалява до минимум рисковете от пренасяне на болести между популациите и смесване на различни генотипове. Необходимо е допълнително проучване на методите за намаляване на рисковете при преместване на костенурки. Едно нещо е сигурно - трябва да бъдат направени всички усилия за предотвратяване на отнемането на костенурки от техните местообитания и използване на метода на преместване само като последна възможност, след като всички други усилия са се провалили.

Поради голямата привлекателност на методиката и лесното намиране на костенурките на терен, радио-проследяването вече е включено като част от програмите, които сме подготвили за нашите посетители, както и като обект на практикуване от малките природоизпитатели, участващи в нашите зелени училища.